Het echte burgerperspectief benut

24 mei 2022 13:00 – 16:00 uur online

In vervolg op ons minisymposium van 24 januari 2022 zijn nu burgers, ondernemers en hun rechtsbijstandsverleners aan het woord over hun ervaringen met het bestuursrecht en de overheid. We houden onder Chatham House Rule een ONLINE verkennende bijeenkomst, waarin we aan de slag gaan met warme informatie.

Programma in het kort

In het eerste programmaonderdeel komt een advocaat, een schadedeskundige en een vertegenwoordiger van ondernemers aan het woord over procederen met de overheid voor burgers en ondernemers.

Daarna gaan we in aan de slag met ervaringen van (belangengroepen van) burgers, ondernemers, journalisten en hun gemachtigden. Zij zullen onder meer vertellen over de Toeslagenaffaire, procederen met gemeenten en UWV; in schadezaken, privacykwesties en Wobprocedures. Andere belangstellenden (zoals wetenschappers of maatschappelijke organisaties) kunnen hieraan bijdragen door duiding of vragen.

Tot slot worden met hulp van deskundige Arno Terra geprobeerd een synthese te verkrijgen en kijken we naar vervolgvragen.

Sprekers voor het eerste uur

Anna Kwint is als advocaat verbonden aan FORUM Advocaten & Rechtsanwalt te Groningen. Haar specialisme is het bestuursrecht met focus op het omgevings- en het milieurecht. Anna heeft ruime ervaring op het gebied van adviseren van en procederen voor particulieren, ondernemers en ook overheden. Zij vindt het belangrijk dat zij haar cliënten, hun belangen en hun drijfveren goed ken. In de afgelopen jaren heeft Anna veel geprocedeerd in aardbevingszaken zowel op het gebied van belastingrecht alsook op het gebied van materiele schade en waardedaling. Hier heeft zij dan ook veel over te vertellen!

Thierry Neuféglise is ooit begonnen als bedrijfseconomisch onderzoeker en heeft gewerkt bij meerdere brancheorganisaties. Na een switch van onderzoek naar advies werkt hij sinds 2007 zelfstandig en heeft hij zich gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van waarde en schade. Hij heeft hiertoe o.a. de opleidingen tot register valuator en gerechtelijk deskundige gevolgd. Thierry staat vooral ondernemers in het MKB bij binnen de branches horeca en (food)retail. Graag deelt hij met u enkele van de veel gemaakte reken- en redeneerfouten bij het vaststellen van de hoogte van nadeelcompensatie.

Frederique Biesheuvel is relatiemanager bij Stichting ONL voor Ondernemers. de Stichting vertegenwoordigy ruim 100.000 ondernemers door heel Nederland. Frederique werkt veel samen met ondernemers in zeer uiteenlopende branches. Zij weet precies wat er speelt in iedere branche en gaat elke dag met veel plezier aan de slag om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren.

Praktische informatie

Aanmelden kan tot 20 mei 2022. Deelnemers ontvangen daarna een bericht met nadere informatie en de link naar de online sessie. De sessie wordt begeleid door Christa Lagerweij-Duits en Caroline Raat.

Aanmelden
Uiteraard is iedereen burger. Vult u hier in in welke hoedanigheid u vooral meedoet?