Vorige week was de vierde bijeenkomst van het initiatief. 8 burgers, ondernemers en hun vertegenwoordigers kwamen aan het woord. Hieronder staat het verslag van wat ons betreft een eerste in een serie bijeenkomsten. Alle sprekers nogmaals erg bedankt!

Verslag Online sessie 24 mei 2022

Door Arno Terra

Er zijn 8 verhalen gedeeld en door alle vertellers zijn dezelfde duidingsvragen beantwoordt. Hieronder het resultaat:

Caroline Raat

Door te werken met warme data (de duidingsdata bij de gedeelde ervaringen) is het mogelijk om patronen zichtbaar te maken. Waar een los verhaal een anekdote is op microniveau, zegt een patroon iets over wat het systeem doet; op mesoniveau. Door te werken met verhalen komt de context in beeld en wordt het relationele, het emotionele en het morele zichtbaar en bespreekbaar.

Eerste duiding van de gedeelde verhalen

Het duiden van het groene (deed goed) en het gele verhaal (deed eerst niet goed later wel)

In het groene verhaal van de bakker valt op dat alle betrokken partijen tevreden waren na afloop. De gemeente was blij en de bakker was blij.  De gemeente herstelde de eigen fout, vergoedde de schade, maakte excuses en na afloop was er koffie met taart op het stadhuis. Dit verhaal coöperatie zien als praktijk.

In het gele verhaal was er eerst sprake van afschuiven, waarbij de gemeente verwees naar Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat naar de gemeente, maar uiteindelijk kwamen na interventie van het ministerie alle partijen bij elkaar en kwamen ze er samen uit.

Dit verhaal laat participatie zien als praktijk.

De rode (er werd leed toegevoegd) verhalen

In de rode verhalen is er sprake van ‘vechten tegen’, ongelijk machtsposities, weinig oog en aandacht voor hoe beleid uitwerkt voor de burger en was er sprake van schademinimalisatie.

Deze verhalen laten strijd zien als praktijk waarbij de burger het meestal aflegt tegen een overheid of bestuursorgaan.

Wat kunnen we hiervan leren?

We leren hiervan dat er in sommige gevallen recht wordt gedaan en dat daarmee recht doen wel degelijk mogelijk is en dat onrecht daarmee niet onvermijdelijk is.

Welke aanpassing werd er door de deelnemers voorgesteld?

Een aparte pot geld voor burgers, waaruit onafhankelijke deskundigen kunnen worden betaald. Nu worden deskundigen met name door de overheid betaald wat als nadelig voor burgers wordt ervaren. Ook werd vastgesteld dat er sprake is van een toernooimentaliteit, waarbij het gaat om winnen. Het voorstel is om van winnen naar samen onderzoeken en samen oplossen te gaan.

Wat kunnen onderzoekers beter/anders doen?

Er waren nu verhalen uit twee perspectieven (rechtshulpverleners en burgers) en we misten het perspectief van ambtenaren/overheden. Het idee is om ook hen ervaringen te laten delen. Onderzoekers kunnen daarnaast nog nadrukkelijker opzoek naar goede verhalen, verhalen waarin goed gedaan wordt. Te vaak vinden burgers geen recht en werkt de rechtsstaat niet voor hen. Onderzoekers kunnen zichtbaar maken dat dat ook anders kan en anders moet.

Welke rol spelen ervaringen daarin?

Gedeelde ervaringen maken zichtbaar en bespreekbaar hoe beleid/recht/overheidshandelen uitwerkt op mens, maatschappij en milieu. Het idee is dat overheden, bestuursorganen, taakorganisaties systematisch gaan onderzoeken hoe beleid uitwerkt en daarbij onbedoelde effecten op het spoor komen. Vervolgens is het mogelijk gedupeerden schadeloos te stellen en het systeem zo aan te passen dat de schade aan mens, milieu wordt geminimaliseerd.

Dat systematisch onderzoeken vraagt om het organiseren van vertelnetwerken en om participatief evalueren.

Het gezamenlijk systematisch evalueren zorgt ervoor dat organisaties gericht blijven op hun maatschappelijke opgaven en zich niet gaan richten op een eigen belang.