Caroline Raat

Recht​sstaat Nederland

Over onze achtergrond

In mei 2021 ontstond het idee van twee bevlogen juristen om een online pluriforme sessie te organiseren over responsiviteit en integriteit in het bestuursrecht. De reden was het delen en vergaren van zo veel mogelijk kennis en ervaring over dit onderwerp. Zij nodigden rechtswetenschappers, filosofen, sociaal-wetenschappers, maar ook veel praktijkjuristen, ambtenaren en rechtzoekenden uit. 

Dit resulteerde in juni 2021 tot de eerste inspirerende online bijeenkomst met zo'n 30 deelnemers. De leidende gedachte was dat iedereen zijn eigen wijsheid heeft, en dat het goed is om zo veel mogelijk geluiden te horen. Daar werd afgesproken te gaan werken aan een document, dat in de zomer van 2021 door een comité uit de groep is opgesteld. Dit zou kunnen worden verspreid om aandacht te vragen voor de wens tot zo veel mogelijk open communicatie en kennisvergaring over dit belangrijke onderwerp. Intussen is de groep deelnemers uitgebreid, onder meer met diverse NGO's. In september 2021 vond een tweede online sessie plaats.

Gedurende augustus en september 2021 is door samenwerking en meedenken door allerlei verschillende mensen een uitnodiging tot stand gekomen, die wordt ondertekend en ondersteund door een veelheid aan personen en instanties. De kern ervan is dat rechtsstatelijkheid een evenwichtskunst is, waarvoor integer vakmanschap nodig is. Wij willen daar graag toe bijdragen, onder meer door onze kennis en ervaring te delen, het gesprek aan te gaan en ons netwerk in te zetten.

Presentaties van de pluriforme bijeenkomsten

Op 14 juni en 28 september 2021 vonden twee pluriforme online bijeenkomsten plaats. De ondertekenaars en diverse maatschappelijke organisaties, ambtenaren en instellingen deden mee.

Deel deze pagina