Caroline Raat

Recht​sstaat Nederland

Hier staat Nederland rechtsstaat in 2023

Op 8 februari 2023 hielden we ons tweede minisymposium. Tijdens de eerste spraken drie wetenschappers over  responsiviteit: wat is het en wat is het niet.

Deze keer stond in het teken van de vraag: waar staat Nederland rechtsstaat in 2023?. We hadden sprekers uit de hoek van burgers, professionals en wetenschap. Ga naar het programma met onze sprekers Sandra Palmen, Paula Bouwer, Malu Hertzdahl en Arnt Mein

Hun bijdragen werden erg gewaardeerd. Met dank aan Arnt Mein zetten wij zijn belangrijke verhaal op de website. 

De rode draad van alle sprekers: de rechtsstaat is héél erg belangrijk voor de Nederlandse samenleving en voor burgers. Binnen de huidige juridische kaders is er al heel veel mogelijk voor burgers, maar de toegang ertoe is ingewikkeld. Werkt de overheid wel mee aan een rechtvaardige oplossing, of wil die ‘winnen van de burger’? Is er sprake van een gelijk speelveld? Hoe kunnen ambtenaren worden toegerust om burgers recht te doen? En onder welke omstandigheden is dat mogelijk? Hoe borgen zij rechtsgelijkheid, voorspelbaarheid en de menselijke maat? Kortom: onze uitnodiging: ga het gesprek aan en doe wat echt werkt – en doe dus goed onderzoek! – blijft actueel.

Ook werd de tussenstand van onze nog lopende survey kort besproken. Wat betekent procedurele rechtvaardigheid? Is het een psychologisch of juridisch concept, en is het wel even belangrijk als inhoudelijke en juridisch-procedurele rechtvaardigheid (behoorlijk proces als mensenrecht?).

Tijdens onze volgende bijeenkomst gaan we het hebben over:

Wat is een rechtsstatelijke cultuur? Kunnen we iets leren van het private domein? Hoe zit het met met borgen van het burgerperspectief binnen de overheid als tegenkracht? En wat kan de ambtenaar als vakman hiermee? Ook dan volgen we onze visie: inzichten vanuit alle kanten. Daar komen we verder mee.

Tussenresultaten survey: geen responsivisme

Deel deze pagina