In deze anonieme enquete vragen we u naar uw ervaring met de bezwaarschriftenprocedure bij de overheid en beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank. Ook stellen we een aantal algemene vragen.

Instructie:

Dit formulier is bedoeld voor diegenen (burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en hun gemachtigden) die procederen of geprocedeerd hebben met de overheid.

Wij willen weten wat hun ervaring is en wat zij belangrijk vinden. De resultaten worden gepubliceerd en gebruikt voor nader onderzoek en onze activiteiten.

Het formulier kan meer dan een keer worden ingevuld.
Houd voor het beantwoorden van de vragen een zaak in gedachten.

IP-adressen en andere herleidbare gegevens worden niet bewaard.

Uiteraard zijn we allemaal burger. Geef aan in welke hoedanigheid je dit formulier invult.
Bezwaar is bij het bestuursorgaan (de overheid). Beroep stel je doorgaans in bij de rechtbank. In deze survey gaat het alleen over de rechtbank
U kunt dit formulier meerdere malen invullen voor meerdere soorten zaken.

De bezwaarfase

Hieronder staan vragen over de bezwaarfase bij de overheid (gemeente, provincie, waterschap, ministerie, Belastingdienst, UWV, etc).
Met deskundigheid wordt gedoeld op juridische en vakinhoudelijke deskundigheid. Dus bijv. op medisch, bouwtechnisch of financieel gebied. Wij willen weten of het bestuursorgaan volgens u zelf deskundig was op het specifieke gebied.
Met deskundige wordt bedoeld een adviseur of (gerechts)deskundige, bijvoorbeeld op medisch, bouwkundig of financieel gebied. Het kan gaan om een vaste adviseur zoals de GGD of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, maar ook om ad hoc ingehuurde deskundigen
Dat er goed is geluisterd, kan blijken uit het verslag, maar ook tijdens het horen. Reageerde men op wat u zei, werd wat u zei samengevat en werden er vragen gesteld naar aanleiding van wat u zei?
Dit kan blijken uit wat er tijdens het horen werd besproken, maar ook uit de beslissing op bezwaar. Hebt u het idee dat uw belangen werden benoemd en meegewogen? Waren alle stukken goed gelezen?
Dit kan blijken uit telefonisch contact, een duidelijke en vriendelijke uitnodigingsbrief en behandeling tijdens het horen.
Dit kan blijken uit een volledig toegezonden dossier of inzagemogelijkheid. Was dit volgens u compleet? Werden er nog stukken nagezonden? Bleek uit de beslissing op bezwaar dat er informatie was die u niet eerder had ontvangen?
Dit kan blijken uit telefonisch contact, uit (informele) bemiddeling met andere partijen of het zoeken van een compromis of 'maatwerk' naar aanleiding van uw bezwaarschrift.
Kreeg u wat u had gehoopt? Kreeg u waar u volgens u recht op had? Kreeg u dit niet, maar begreep u na de bezwaarfase waarom dit zo was en had u hier vrede mee?
Kwam de uitspraak overeen met wat u bijv. tijdens het horen dacht?

Algemene vragen

Hieronder staan vragen over wat u belangrijk vindt over bezwaar en beroep.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Selected Value: 0
'Maatwerk' betekent dat er wordt ingespeeld op de situatie en behoefte van de burger. Geef op de schaal aan hoe belangrijk je dit vindt. 0 is onbelangrijk, 5 is belangrijk.
Maatwerk betekent inspelen op de specifieke behoefte van de burger of ondernemer. Hij krijgt een oplossing die past bij zijn situatie.